ขอเชิญ สมาชิกสามัญและสมาชิกเดิม ใช้สิทธิเพื่อสรรหากรรมการ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 09 ต.ค. 2562 เวลา 15:01 น.
 64

สอ.มช. ขอเชิญ สมาชิกสามัญและสมาชิกเดิม ใช้สิทธิเพื่อสรรหากรรมการเข้ามาบริหารงาน สอ.มช. โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่สะดวกในการสรรหาดังนี้

วันสรรหา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หน่วยสรรหาที่สมาชิกสามัญสังกัด

วันสรรหาล่วงหน้า วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.

สำหรับสมาชิกเดิม สอ.มช. ได้อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกโดยให้ทำการ สรรหาทางไปรษณีย์ ซึ่ง สอ.มช. ได้จัดส่งรายชื่อผู้สมัครและบัตรสรรหาให้สมาชิกตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ทางไปรษณีย์แล้ว เพื่อให้สมาชิกลงคะแนนในบัตรสรรหาและส่งคืนสหกรณ์ ให้ถึงสหกรณ์ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
UploadImage