โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 11:49 น.

ภาพโครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

สอ.มช. จัดโครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล คณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 08 ก.ค. 2562 เวลา 10:33 น.

ภาพพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก สอ.มช. ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 น. เวลา 09.00 – 11.00 น. ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 03 ก.ค. 2562 เวลา 09:21 น.

นางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการสาขาสวนดอก แนะนำและให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด”

นางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการสาขาสวนดอก แนะนำและให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 14:24 น.

โครงการอบรมเสริมทักษะ หัวข้อ “ถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนสำหรับรุ่นใหญ่ หัวใจฟรุ้งฟริ้ง”

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 03 ก.ค. 2562 เวลา 09:26 น.

นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผู้จัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด”

นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผู้จัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 01 ก.ค. 2562 เวลา 10:49 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 09:50 น.

ร่วมงานประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

กรรมการและฝ่ายจัดการ นำโดย ดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการ นางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการ และนางรมิดา อินทรปรีชา ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 15:14 น.

ประธานกรรมการเป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด”

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 09:17 น.

ผู้จัดการเป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด”

นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผู้จัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

อัลบั้มภาพ