โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 20 ก.ย. 2565 เวลา 09:05 น.

ข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2565

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 09:39 น.

ข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2565

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 04 ส.ค. 2565 เวลา 09:45 น.

แจ้งการตรวจ ATK ให้สมาชิกที่เข้าร่วมบวชเนกขัมมจาริณี 65 ทราบ

สมาชิกต้องการทราบรายละเอียดอื่น กรุณาติดต่อน้องหนิง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หมายเลข 053943625

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 25 ก.ค. 2565 เวลา 13:50 น.

เปิดให้กู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ"เงินปันผล"

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 20 ก.ค. 2565 เวลา 15:14 น.

แจ้งผลการสมัคร และกำหนดการปฏิบัติธรรม "บวชเนกขัมมจาริณี" ประจำปี 2565

เรียน สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2565 ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 05 ก.ค. 2565 เวลา 14:25 น.

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน"

หรือกดลิงค์สมัครที่นี่

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 16:00 น.

ตลาดนัดคนออม ตลาดกลางเพื่อ..หมู่เฮาชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.

สอ.มช.มีนโยบายเปิด "ตลาดนัดคนออม" ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ให้แก่สมาชิก ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 05 ก.ค. 2565 เวลา 14:55 น.

สอ.มช.มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบเหตุภัยพิบัติ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด โดยนายพงศ์พันธ์ รัตนะ และนายสุรชาติ สุวรรณ์ กรรมการดำเนินการ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 มิ.ย. 2565 เวลา 15:20 น.

สอ.มช. มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 11:52 น.

พิธีทำบุญสำนักงาน ในโอกาสครบรอบ 46 ปี วันสถาปนา สอ.มช.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มาทำพิธีทำบุญสำนักงาน ...

อัลบั้มภาพ