โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 11:41 น.

โครงการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 11:31 น.

โครงการสมาชิกเกษียณสัมพันธ์ ประจำปี 2562

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 11:43 น.

โครงการพบปะสมาชิกและให้ความรู้ด้านการเงิน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 05 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 น.

ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ ร่วมบริจาคเพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอยหลวง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

โครงการช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลังคาและอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยหลวง ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 10:58 น.

สอ.มช. ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ สอ.มช. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 10:55 น.

สอ.มช. ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ สอ.มช. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 10:56 น.

สอ.มช. ร่วมงาน “การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา” ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผู้จัดการ สอ.มช. ร่วมงาน “การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา” ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 09 ส.ค. 2562 เวลา 11:26 น.

สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพั...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 11:49 น.

ภาพโครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

สอ.มช. จัดโครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล คณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 10:38 น.

ภาพโครงการอบมรมเสริมทักษะ หัวข้อ “ถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน สำหรับรุ่นใหญ่ หัวใจฟรุ้งฟริ้ง”

สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ร่วมกับ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

อัลบั้มภาพ