โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 28 ต.ค. 2564 เวลา 10:21 น.

💸 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) สถาบันการเงินของบุคลากร มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 27 ต.ค. 2564 เวลา 10:16 น.

"หลากหลายเหตุผลที่เชื่อมั่นในสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด"

https://www.youtube.com/watch?v=da366N3QonY

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 12:13 น.

การลงทะเบียนแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชาพิจารณ์

2.เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนแจ้งความจำนงร่วมทำประชาพิจารณ์ (คลิ๊กอ่านที่นี่ !)

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 20 ส.ค. 2564 เวลา 15:06 น.

อยากเก็บออมเงินให้งอกเงย ทำอย่างไร? ไปดูกัน!!

ถ้าอยากมีเงินก้อน... ไม่เก็บวันนี้จะเก็บวันไหน??? วันนี้มีวิธีการออมเงินแบบฉบับชาว มช. มาแนะนำ เก็บเงินยังไงให้ออกดอกออกผล? ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 30 ก.ย. 2564 เวลา 13:56 น.

ทำอย่างไร? เมื่อสมัครใช้บริการ APP.CMU COOP ไม่ได้

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 09:16 น.

เงินกู้เบิกเกินบัญชี ( O/D ) สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานมช.ชั่วคราว

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 31 ก.ค. 2564 เวลา 14:00 น.

เปิดให้กู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษเพื่อกู้ "เงินปันผล"

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 14:42 น.

เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ สำหรับสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

โดย admin-ยุบล ฟองรัตน์ -  วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เวลา 10:32 น.

กำหนดการออกใบเสร็จและวันตัดยอดประจำปี 2564

หมายเหตุ : เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2564 ครม.ได้ยกเลิกวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 10:16 น.

วันหยุดทำการ สอ.มช.

อัลบั้มภาพ