โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 10:10 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเจ้าหน้าที่บริการ

สถานที่สอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ สอ.มช. วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคาร ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 10:16 น.

วันหยุดทำการ สอ.มช.

โดย admin-ยุบล ฟองรัตน์ -  วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เวลา 10:32 น.

กำหนดการออกใบเสร็จและวันตัดยอดประจำปี 2564

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 14:42 น.

เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ สำหรับสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 15:32 น.

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เบิกเกินบัญชี พ.ศ. 2564

คณะกรรมการดำเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 พิจารณาเห็นว่าในสภาพการณ์ปัจจุบัน ...

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 20 เม.ย. 2564 เวลา 10:01 น.

ใส่หน้ากากอนามัยลดการติดเชื้อโควิด-19

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 05 มี.ค. 2564 เวลา 12:01 น.

วิธีรับมือในวันที่เมืองมีฝุ่นละออง PM.2.5

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 10:51 น.

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยฯ ประจำปี 2563

สอ.มช. อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่กู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ของสหกรณ์ฯ สามารถดาวน์โหลดใบรับรองการเสียดอกเบี้ยฯ ...

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:01 น.

ตรวจสอบการรับเงินปันผลประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 13:32 น.

การคำนวณเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

อัลบั้มภาพ