โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 ธ.ค. 2565 เวลา 12:57 น.

ขอเชิญสมาชิกสามัญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน"

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่!!!

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 23 พ.ย. 2565 เวลา 13:57 น.

ผลการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ประจำปี 2565

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ได้จัดให้มีการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 11:06 น.

ขอเชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการ DINNER TALK 2022

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-30 พ.ย. 65 แจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 7 ธ.ค. 65 ผ่านทาง SMS...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 04 ต.ค. 2565 เวลา 09:14 น.

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 11:18 น.

โปรโมชั่นเปิดบัญชี "เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข" เทศกาลวันออมแห่งชาติ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 09 ก.ย. 2565 เวลา 14:24 น.

ประกาศปรับเพิ่มวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD)

ประกาศ......เริ่มให้ยื่นกู้...ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 29 ส.ค. 2565 เวลา 08:53 น.

โอนเงินผ่าน App ธนาคาร เพื่อนำฝาก หรือชำระหนี้สหกรณ์ มีขั้นตอนง่าย ๆ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 13:29 น.

การตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนไม่พอหักผ่านเว็บไซต์ และ CMU COOP APP

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 08:38 น.

4 ข้อคววรรู้สำหรับสมาชิกผู้เกษียณ

คู่มือสำหรับผู้เกษียณ กดดูได้ที่นี่ !!

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 22 ส.ค. 2565 เวลา 13:03 น.

จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

อัลบั้มภาพ