โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 16:11 น.

ประธานกรรมการ สอ.มช. ชี้แจงกรณีลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 16:14 น.

มุมมองสถานการณ์ทางการเงินของ บมจ.การบินไทย โดย กรรมการและเหรัญญิก สอ.มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 12:56 น.

สอ.มช.ปลดล๊อคโครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 15:16 น.

สอ.มช.ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 และ ข้อ 23 แห่งระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 16:39 น.

อนุมัติให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่อนผันชำระหนี้

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 15:02 น.

สอ.มช.ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ด้วยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินได้เปลี่ยนแปลงในอัตราที่ลดลง ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 07 พ.ค. 2563 เวลา 07:51 น.

สอ.มช. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563

ขั้นตอนตอนการรับสมัครทุน สมัครขอรับทุน และตรวจสอบการสมัครได้ที่นี่ สมัครขอรับทุน ตรวจสอ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 10:08 น.

สอ.มช.เข้าพบผู้บริหาร มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 14:14 น.

หุ้นกู้คืออะไร? สอ.มช. ลงทุนในหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิกับ บมจ.การบินไทยเพียง 2.5% ของทุนดำเนินงานเท่านั้น

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 12 พ.ค. 2563 เวลา 11:16 น.

สอ.มช.ชี้แจงกรณีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

อัลบั้มภาพ