โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 09:37 น.

ภาพการประชุมวิสามัญ ครั้งที่1/2560

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1/2561 เมื่อวันพุธที่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 08 พ.ค. 2561 เวลา 16:13 น.

โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 11:58 น.

สอ.มช.แจกหน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรองคาร์บอน

ขอเชิญสมาชิก สอ.มช. รับหน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรองคาร์บอน ในโครงการ"สอ.มช. รณรงค์ป้องกันมลพิษจากหมอกควัน" ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 05 เม.ย. 2561 เวลา 09:44 น.

สอ.มช. สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและดับไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด นำโดย รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 02 มี.ค. 2561 เวลา 15:57 น.

ประกาศ สอ.มช. เรื่อง งดให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว พ.ศ.2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 26 ก.พ. 2561 เวลา 10:39 น.

สอ.มช. ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยเนื่องใน ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 09 ก.พ. 2561 เวลา 13:14 น.

ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สอ.มช.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ...

โดย admin -  วันที่ 04 ม.ค. 2561 เวลา 16:22 น.

หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญ เพื่อสมาชิกวัยเกษียณ พ.ศ.2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญ เพื่อสมาชิกวัยเกษียณ ...

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 04 ธ.ค. 2560 เวลา 18:12 น.

มอบเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ รองประธานกรรมการดำเนินการ นายสุรชาติ สุวรรณ์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 26 มี.ค. 2561 เวลา 14:11 น.

แผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายได้และรายจ่าย ประจำปี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เรื่องแผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายได้และรายจ่าย ประจำปี ...

อัลบั้มภาพ