โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 30 มิ.ย. 2565 เวลา 11:02 น.

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา สอ.มช. ประจำปี 2565 สำหรับสมาชิก และบุตรของสมาชิก

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:06 น.

ประกาศตรวจสอบรายชื่ผู้สมัครขอทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรของสมาชิก ประจำปี 2565

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรของสมาชิก ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 22 เม.ย. 2565 เวลา 13:23 น.

สัมภาษณ์ประธานกรรมการดำเนินการ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 09:50 น.

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 11 ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 10:18 น.

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 11:32 น.

สินเชื่อบ้านกู้ได้ 100% ของราคาประเมิน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 31 มี.ค. 2565 เวลา 15:14 น.

เกษียณต้องมีสุข ออมเงินไว้ในวันเกษียณ สุขกายสบายใจ ปันผลก็ได้ เงินต้นก็อยู่ครบ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 22 มี.ค. 2565 เวลา 13:59 น.

ปลดล็อกหนี้พัง ๆ ดอกแพง ๆ ส่งไม่รู้จบ ด้วยเงินกู้ ดอกถูก แถมได้เงินเฉลี่ยคืน จาก สอ.มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 16:42 น.

"อยากได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ แถมมีเงินเฉลี่ยคืน ไปที่ สอ.มช. เลยน้อง!! ..."

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 10:41 น.

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้

อัลบั้มภาพ