โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 09 ต.ค. 2562 เวลา 15:01 น.

ขอเชิญ สมาชิกสามัญและสมาชิกเดิม ใช้สิทธิเพื่อสรรหากรรมการ

สอ.มช. ขอเชิญ สมาชิกสามัญและสมาชิกเดิม ใช้สิทธิเพื่อสรรหากรรมการเข้ามาบริหารงาน สอ.มช. โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่สะดวกในการสรรหาดังนี้ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 12:26 น.

ขยายเวลาเปิดบัญชีรับถุงผ้ารักษ์โลก CMU COOP SAY NO TO PLASTIC BAG

ข่าวดี สอ.มช. ขยายเวลาเปิดบัญชีรับถุงผ้ารักษ์โลก CMU COOP SAY NO TO PLASTIC BAG เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เกษียณสุข ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 06 พ.ย. 2562 เวลา 16:40 น.

สอ.มช. มอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ และกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ร่วมพิธีและมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 04 พ.ย. 2562 เวลา 11:27 น.

ภาพกิจกรรมโครงการพบปะสมาชิกรุ่นใหม่ หัวข้อ "ใช้เงินให้เป็นเห็นทางรวย"

สอ.มช. จัดโครงการพบปะสมาชิกรุ่นใหม่ โดยได้รับเกียรติวิทยากร คุณจุฑารัตน์ แสนคำ และผู้ช่วยวิทยากร คุณกฤษณ์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 10:51 น.

ร่วมพิธีทำบุญเนื่องโนโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช.

นางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการ และ น.ส.นนทลี ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นตัวแทน สอ.มช. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 10:50 น.

สอ.มช. ร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดฝายหิน จ.เชียงใหม่

นายวสุ ละอองศรี กรรมการและเลขานุการ ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ และดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการ พร้อมฝ่ายจัดการ ...

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 10:02 น.

เปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลเฉลี่ยคิน ประจำปี

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 น.

สอ.มช. ร่วมงานทำบุญอาคารสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มช.

นางบุษบา ใจจันทร์ รองผู้จัดการ ผู้แทน สอ.มช. ร่วมงานทำบุญอาคารสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน วันที่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 14:11 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด มอบเงินสมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหราชนครเชียงใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด นำโดย รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 09:22 น.

สอ.มช. ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล 24 กันยายน"

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด นำโดย ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ...

อัลบั้มภาพ