โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 16:11 น.

ประธานกรรมการ สอ.มช. ชี้แจงกรณีลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 16:14 น.

มุมมองสถานการณ์ทางการเงินของ บมจ.การบินไทย โดย กรรมการและเหรัญญิก สอ.มช.

โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 10:23 น.

สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ ...

โดย admin -  วันที่ 05 ส.ค. 2563 เวลา 09:54 น.

สอ.มช.ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือนสำหรับสมาชิกเดิม

วิธีเปิดดูใบเสร็จรับเงินกดลิงค์ที่นี่

โดย admin -  วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 17:53 น.

สอ.มช.เปิดให้กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผลแล้ว

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 12:56 น.

สอ.มช.ปลดล๊อคโครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 15:16 น.

สอ.มช.ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 และ ข้อ 23 แห่งระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 16:39 น.

อนุมัติให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่อนผันชำระหนี้

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 15:02 น.

สอ.มช.ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ด้วยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินได้เปลี่ยนแปลงในอัตราที่ลดลง ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 10:08 น.

สอ.มช.เข้าพบผู้บริหาร มช.

อัลบั้มภาพ