โดย หัวหน้างานธุรการ-ภัทรา กิตติประภัสสร -  วันที่ 09 ม.ค. 2562 เวลา 11:35 น.

ขอเชิญสมาชิกตรวจรายงานการประชุมใหญ่ฯ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 08 ม.ค. 2562 เวลา 14:52 น.

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 11:24 น.

อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ฯ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 11:07 น.

สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ผ่านการลงมติของสภานิติบัญญัติ

สอ.มช. ขอประชาสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่ผ่านการลงมติของสภานิติบัญญัติ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 10:42 น.

สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 17:19 น.

ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.มช.

ตามที่สมาชิกสามัญของ สอ.มช. ได้ลงคะแนนเพื่อสรรหากรรมการดำเนินการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และสรรหาล่วงหน้าเมื่อวันที่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 30 ต.ค. 2561 เวลา 14:47 น.

รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธ์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ประจำปี 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 03 ก.ย. 2561 เวลา 08:53 น.

กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผล

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 08 ต.ค. 2561 เวลา 12:57 น.

พิธีเปิดสำนักงานสาขาสวนดอกแห่งใหม่

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.มช. และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 06 ก.ค. 2561 เวลา 14:23 น.

ประกาศ สอ.มช. เรื่องยกเลิกประกาศการงดให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานชั่วคราว พ.ศ. 2561

อัลบั้มภาพ