โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 10:25 น.

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวัยสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 06 ก.ค. 2561 เวลา 14:23 น.

ประกาศ สอ.มช. เรื่องยกเลิกประกาศการงดให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานชั่วคราว พ.ศ. 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 01 มิ.ย. 2561 เวลา 09:20 น.

ประกาศ สอ.มช. เรื่องหลักเกณฑ์โครงการออมทรัพย์เกษียณสุข พ.ศ. 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 09:43 น.

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการปลอดหนี้ก่อนเกษียณ พ.ศ. 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 09:37 น.

ภาพการประชุมวิสามัญ ครั้งที่1/2560

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1/2561 เมื่อวันพุธที่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 05 เม.ย. 2561 เวลา 09:44 น.

สอ.มช. สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและดับไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด นำโดย รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 09 ก.พ. 2561 เวลา 13:14 น.

ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สอ.มช.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 26 ก.พ. 2561 เวลา 10:39 น.

สอ.มช. ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยเนื่องใน ...

โดย admin -  วันที่ 04 ม.ค. 2561 เวลา 16:22 น.

หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญ เพื่อสมาชิกวัยเกษียณ พ.ศ.2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญ เพื่อสมาชิกวัยเกษียณ ...

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 04 ธ.ค. 2560 เวลา 18:12 น.

มอบเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ รองประธานกรรมการดำเนินการ นายสุรชาติ สุวรรณ์ ...

อัลบั้มภาพ