โดย admin-ยุบล ฟองรัตน์ -  วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 14:32 น.

กำหนดวันออกใบเสร็จและวันตัดยอดชำระประจำปี 2562

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 10:39 น.

งานวันสานสัมพันธ์ สว.มช. ครั้งที่1 ปี 2562

ขอเรียนเชิญผู้เกษียณชาว มช. เข้าร่วมงานวันสานสัมพันธ์ สว.มช. ครั้งที่ 1 ปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 09:26 น.

ภาพโครงการพบปะสมาชิกและให้ความรู้ด้านการเงิน ในรูปแบบดินเนอร์ทอล์ค หัวข้อ “การปรับตัวเข้าสู่ธุรกรรมการเงินในยุคดิจิตัล”

สอ.มช. จัดโครงการพบปะสมาชิกและให้ความรู้ด้านการเงิน ในรูปแบบดินเนอร์ทอล์ค หัวข้อ “การปรับตัวเข้าสู่ธุรกรรมการเงินในยุคดิจิตัล” ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 14:39 น.

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

โดย admin -  วันที่ 22 มี.ค. 2561 เวลา 09:36 น.

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 10:31 น.

สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ เป็นผู้แทน สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 14:32 น.

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 14:17 น.

วิธีกดดูใบเสร็จรับเงิน สอ.มช.

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแบบพิมพ์ คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 15:38 น.

สอบราคาจ้างติดตั้งกระจกพร้อมพัดลมดูดอากาศ ชั้น 1 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

โดย admin -  วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 น.

สวัสดิการ กรณี สมาชิกเสียชีวติ

อัลบั้มภาพ