ประชุมคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2562

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 06 ก.ย. 2562 เวลา 16:05 น.
 71
คณะกรรมการสรรหา ได้ประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา รวมทั้งกำหนดวันสรรหา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ฯ โดยที่ประชุมได้เลือกนายวราวุธ อภิวงศ์ สังกัดสมาชิกเดิม เป็นประธานกรรมการสรรหา และนางสาวฐิติรัตน์ ตันวิวัฒน์ สังกัด สำนักหอสมุด เป็นกรรมการและเลขานุการ
UploadImage