โครงการพบปะสมาชิกรุ่นใหม่ หัวข้อ "ใช้เงินให้เป็นเห็นทางรวย"

ขอเชิญสมาชิก สอ.มช. ที่สนใจ สมาชิกที่อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ เข้าร่วมโครงการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในหัวข้อ ...

โครงการพบปะสมาชิกและให้ความรู้ด้านการเงิน

สอ.มช. ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการพบปะและให้ความรู้ด้านการเงิน ในรูปแบบดินเนอร์ทอล์ค หัวข้อ "การปรับตัวเข้าสู่ธุรกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล" ...

โครงการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน

โครงการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม ...

+ ดูทั้งหมด

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีผลบังคับใช้กับศัญญาเงินกู้ทั้งเก่าและใหม่ ตั้งแต่วันที่ ...

กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผล

สมาชิกสหกรณ์ที่ไม่เคยขาดส่งหุ้นในปี 2562 สามารถกู้ฉุกเฉินจากเงินปันผลในวงเงินไม่เกิน 90% ของเงินปันผลที่ได้รับในปีที่ผ่านมา ...

ชญยล บูเลอวาร์ด คอนโดมิเนียม เสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก สอ.มช.

ชญยล บูเลอวาร์ด คอนโดมิเนียม เสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก สอ.มช. ห้องสตูดิโอ ขนาด 31 ตร.ม. ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ ...

การกู้เงินของสมาชิกสมทบที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 3 ปี

การกู้เงินของสมาชิกสมทบ ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 3 ปี สอ.มช. ได้แก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับ ...

+ ดูทั้งหมด

31 ตุลาคม วันออมแห่งชาติ

สอ.มช. ขอเชิญสมาชิก ร่วมฝากเงินเนื่องใน...31 ตุลาคม วันออมแห่งชาติ รับถุงผ้ารักษ์โลก CMU COOP SAY...

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

สอ.มช. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ 12 เดือน สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทอื่นๆ ...

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน

สอ.มช. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ 12 เดือน สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทอื่นๆ ...

+ ดูทั้งหมด

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


01 ต.ค. 2562

วันออกใบเสร็จประจำเดือน ตุลาคม

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

28 ต.ค. 2562

วันตัดยอดประจำเดือน ตุลาคม

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 พ.ย. 2562

วันออกใบเสร็จประจำเดือน พฤศจิกายน

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

26 พ.ย. 2562

วันตัดยอดเดือน พฤศจิกายน

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

02 ธ.ค. 2562

วันออกใบเสร็จประจำเดือน ธันวาคม

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

ข่าวสาร RSS


อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ โปรโมชั่น ข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งอัพเดทข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ

+ ดูทั้งหมด

การเงิน-การลงทุน

ปรากฏการณ์ผู้นำ 20 ประเทศเยือนไทย ร่วมถก”อนาคต”เศรษฐกิจครึ่งโลก

ประเทศไทยในการเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2562 ที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี 

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store