อัตราการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เตรียมเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณา อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี ...

คณะจากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในแอฟริกาใต้ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สอ.มช.

คณะจากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในแอฟริกาใต้ (ACCOSCA : African Confederation of Cooperative ...

ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธาน และฝ่ายจัดการ สอ.มช. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

+ ดูทั้งหมด

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด
02 ม.ค. 2562

วันออกใบเสร็จประจำเดือน มกราคม

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

28 ม.ค. 2562

วันตัดยอดประจำเดือน มกราคม

วันที่สหกรณ์ทำรายการรับเงินจากกรมบัญชีกลางและกองคลังเพื่อทำรายการชำระประจำเดือนของสมาชิก

01 ก.พ. 2562

วันออกใบเสร็จประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

15 ก.พ. 2562

วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ เวลา 13.00 น.

18 ก.พ. 2562

วันจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2561

วันที่สหกรณ์จ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ โปรโมชั่น ข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งอัพเดทข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ

+ ดูทั้งหมด

การเงิน-การลงทุน

ไทยออยล์คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมัน 18-22 ก.พ. 62 และสรุปสถานการณ์ฯ 11-15 ก.พ. 62

ราคาน้ำมันดิบทรงตัว ท่ามกลางการปรับลดกำลังการผลิตของผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปค

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store