สอ.มช.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มช. ในคราวประชุมครั้งที่ ...

+ ดูทั้งหมด

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


04 ม.ค. 2564

วันออกใบเสร็จประจำเดือน มกราคม 2564

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

26 ม.ค. 2564

วันตัดยอดประจำเดือน มกราคม 2564

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 ก.พ. 2564

วันออกใบเสร็จประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

22 ก.พ. 2564

วันตัดยอดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 มี.ค. 2564

วันออกใบเสร็จประจำเดือน มีนาคม 2564

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

ข่าวสาร RSS


การเงิน-การลงทุน

รฟม.แจงปมค่าโดยสารสีส้ม ลั่นจ่อเจรจาปรับลดใช้กรอบ 15-45 บาท

รฟม.แจงค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีส้มสูงสุด 62 บาทเป็นราคาศึกษา เตรียมเจรจาร่วมเอกชนผู้ชนะ ปรับใช้เกณฑ์สอดคล้องค่าครองชีพ 15-45 บาท

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store