ข่าวประชาสัมพันธ์

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด
01 ส.ค. 2561

วันออกใบเสร็จประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

03 ก.ย. 2561

วันออกใบเสร็จประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

25 ก.ย. 2561

วันตัดยอดประจำเดือน กันยายน 2561

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 ต.ค. 2561

วันออกใบเสร็จประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

+ ดูทั้งหมด

การเงิน-การลงทุน

นายกฯปลื้ม! ไทยเลื่อนขึ้น 14 อันดับ ประสิทธิภาพด้านสุขภาพทั่วโลก

"พล.อ.ประยุทธ์" เผยไทยเลื่อนขึ้น 14 อันดับรั้งที่ 27 ประสิทธิภาพด้านสุขภาพทั่วโลก ปี 61 ด้านสื่อต่างประเทศรายงานเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มสดใส

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store