รับมอบเมล็ดพันธ์ผักจาก บจก.อีสท์ เวสท์ ซีด

รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ประธานกรรมการดำเนินการ , รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ กรรมการ และฝ่ายจัดการ รับมอบเมล็ดพันธ์ผักสวนครัว ...

เปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ปี2563

คลิกที่นี่ >>> คู่มือการใช้งานเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน >>> ...

โครงการดูแลสุขภาพทางช่องปากและขูดหินปูน

สมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่นี่

+ ดูทั้งหมด

สอ.มช.ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ ...

+ ดูทั้งหมด

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


25 พ.ย. 2563

วันตัดยอดประจำเดือน พฤศจิกายน

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 ธ.ค. 2563

วันออกใบเสร็จประจำเดือน ธันวาคม

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

25 ธ.ค. 2563

วันตัดยอดประจำเดือน ธันวาคม

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

ข่าวสาร RSS


การเงิน-การลงทุน

โฆษกรัฐบาลย้ำ โครงการรถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคัน เป็นเพียงแนวคิด

โฆษกรัฐบาลย้ำ โครงการรถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคัน เป็นเพียงแนวคิด ยังไม่มีข้อสรุป รายละเอียดต้องนำเสนอ ศบศ. และให้ ครม.เห็นชอบ ก่อนมีผล

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store