ภาพโครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

สอ.มช. จัดโครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล คณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

ภาพพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก สอ.มช. ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 น. เวลา 09.00 – 11.00 น. ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี ...

นางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการสาขาสวนดอก แนะนำและให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด”

นางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการสาขาสวนดอก แนะนำและให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

+ ดูทั้งหมด

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้ มอบราคาพิเศษสมาชิก สอ.มช.

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้ มอบราคาพิเศษให้แก่สมาชิก สอ.มช. สมาชิกที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/decogreenenergy/ ...

การกู้เงินของสมาชิกสมทบที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 3 ปี

การกู้เงินของสมาชิกสมทบ ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 3 ปี สอ.มช. ได้แก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับ ...

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


03 ก.ค. 2562

วันออกใบเสร็จประจำเดือน กรกฎาคม

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

25 ก.ค. 2562

วันตัดยอดประจำเดือน กรกฎาคม

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 ส.ค. 2562

วันออกใบเสร็จประจำเดือน สิงหาคม

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

28 ส.ค. 2562

วันตัดยอดประจำเดือน สิงหาคม

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

02 ก.ย. 2562

วันออกใบเสร็จประจำเดือน กันยายน

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

ข่าวสาร RSS


อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ โปรโมชั่น ข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งอัพเดทข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ

+ ดูทั้งหมด

การเงิน-การลงทุน

ประกาศราคาแร่ (22 ก.ค.62)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 22 กรกฏาคม 2562

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store