แจ้งการตรวจ ATK ให้สมาชิกที่เข้าร่วมบวชเนกขัมมจาริณี 65 ทราบ

สมาชิกต้องการทราบรายละเอียดอื่น กรุณาติดต่อน้องหนิง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หมายเลข 053943625

แจ้งผลการสมัคร และกำหนดการปฏิบัติธรรม "บวชเนกขัมมจาริณี" ประจำปี 2565

เรียน สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2565 ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

+ ดูทั้งหมด

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

+ ดูทั้งหมด

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

ความเป็นมาของสหกรณ์ในประเทศไทย สหกรณ์ถือกำเนิดมาจากปัญหาในปลายสมัยรัฐกาลที่ 5 ระยะแรก การสหกรณ์ในประเทศไทยเริ่มต้นด้วยการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้นใน ...

วิธีกดดูใบเสร็จรับเงิน สอ.มช.

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแบบพิมพ์ คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ...

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


01 ส.ค. 2565

วันออกใบเสร็จประจำเดือน สิงหาคม 2565

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

26 ส.ค. 2565

วันตัดยอดประจำเดือน สิงหาคม 2565

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

01 ก.ย. 2565

วันออกใบเสร็จประจำเดือน กันยายน 2565

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

27 ก.ย. 2565

วันตัดยอดประจำเดือน กันยายน 2565

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

03 ต.ค. 2565

วันออกใบเสร็จประจำเดือน ตุลาคม 2565

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

ข่าวสาร RSS


พยากรณ์อากาศ-เชียงใหม่

รายงานสภาวะอากาศ - เชียงใหม่ : อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ : 13/08/2022 เวลา 19:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 27.6 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 87 %
ความกดอากาศ : 1005.86 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : ในระยะ 1 ชั่วโมงที่แล้วมามีฝนธรรมดาตก
ฝนสะสมวันนี้ : 3.1 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:04 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:53 น.

+ ดูทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store