ประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม ในปี 2561

สมาชิกสหกรณ์ฯ ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ของ สอ.มช. ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2561 ได้เร็วๆนี้ ...

+ ดูทั้งหมด
01 ก.พ. 2561

ออกใบเสร็จประจำเดือน กพ. 2561

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

08 ก.พ. 2561

วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สอ.มช.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ...

12 ก.พ. 2561

วันจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2560

วันที่จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2560 หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ...

23 ก.พ. 2561

วันตัดยอดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน/วันที่ทำรายการตัดยอดการชำระค่าหุ้นหนี้สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

02 มี.ค. 2561

วันออกใบเสร็จประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่สหกรณ์ทำรายการออกใบเสร็จเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลางและการเงินคณะต่างๆ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

USD1, Date: 20 Feb 2018 Update: 2, as at 14:40

USD: 1-2
Bank Notes: Buying Rates30.32
Bank Notes: Selling Rates31.67
Buying Rates: Sight Bill-
Buying Rates: TT-
Selling Rates: Bill-DD-TT-

+ ดูทั้งหมด

การเงิน-การลงทุน

ตั้ง 'วิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์' นั่งประธานบอร์ด กฟผ.

"ครม." อนุมติตั้ง "วิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์" นั่งเก้าอี้ประธานบอร์ด กฟผ.คนใหม่

+ ดูทั้งหมด

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ มช. ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store