การจ่ายเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ปี 2564

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 09:20 น.
 2371


UploadImage       ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. (ITSC) มีมติให้จ่ายเงินปันผล เงินเงินเฉลี่ยคืนดังนี้

  1. เงินปันผล ในอัตราร้อยละ 5.80 ต่อปี
  2. เงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 12.50 ต่อปี

     สหกรณ์ฯ โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่อยู่ในสหกรณ์ หรือ บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (เฉพาะสมาชิกเดิมเท่านั้น) ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

     สมาชิกสามารถตรวจสอบยอด และการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ได้จากระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ (APP CMU COOP)  

     สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้สมัครใช้บริการระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ (APP CMU COOP)  เพื่อผลประโยชน์ของท่าน ขอเชิญศึกษารายละเอียด และดูวิธีการสมัครใช้บริการจากเว็บไซต์สหกรณ์
หรือกดดูที่นี่!!
 
     ติดต่อถอนเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ในวันทำการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว คลิกอ่านขั้นตอนการถอนเงินที่นี่