แนะนำวิธีการถอนเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนได้เร็ว ทันใจ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 27 ม.ค. 2565 เวลา 12:25 น.
 1080UploadImage

       แนะนำวิธีกรอกใบถอน และกรณีมอบอำนาจเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนกดคิว ดังนี้ 

UploadImage