สอ.มช.ชี้แจงกรณีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 12 พ.ค. 2563 เวลา 11:16 น.
 1055
UploadImage
UploadImage