แจ้งการตรวจ ATK ให้สมาชิกที่เข้าร่วมบวชเนกขัมมจาริณี 65 ทราบ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 04 ส.ค. 2565 เวลา 09:45 น.
 419
UploadImage
สมาชิกต้องการทราบรายละเอียดอื่น กรุณาติดต่อน้องหนิง  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  หมายเลข 053943625