สอ.มช.มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบเหตุภัยพิบัติ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 05 ก.ค. 2565 เวลา 14:55 น.
 554
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด โดยนายพงศ์พันธ์  รัตนะ  และนายสุรชาติ  สุวรรณ์  กรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย
นางปรียานุช  กันมะโน รองผู้จัดการ มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากฝนตกหนักน้ำท่วมขัง 
เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ทำให้ที่อยู่อาศัย และของใช้จำเป็น ตลอดจนสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหาย 
UploadImage