มอบเงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สมทบทุน "ราชสมาทร"

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 09:03 น.
 201

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ นำทีมกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ สอ.มช. มอบเงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สมทบทุน "ราชสมาทร" โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564  ณ อาคารเฉลิมพรศาลาใต้ร่มพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
UploadImage