สอ.มช.ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุฯ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 08 ก.ย. 2564 เวลา 17:12 น.
 201
UploadImage