โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 16:16 น.

บริษัท กาญจน์สิริควอลิตี้วิลเลจ จำกัด เสนอโปรโมชั่นราคาพิเศษสำหรับสมาชิก

บริษัท กาญจน์สิริควอลิตี้วิลเลจ จำกัด เสนอ 2. โครงการ ดังนี้ -คอนโดมิเนียมหรู กลางเมืองเชียงใหม่ ขนาดพื้นที่ใช้สอย ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 09:45 น.

เงินกู้เบิกเกินบัญชี ( O/D ) สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานมช.ชั่วคราว

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 16:18 น.

เงินกู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ "เพื่อกู้เงินปันผล"

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 19 ก.พ. 2564 เวลา 15:56 น.

หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญเบิกเกินบัญชี

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 17:07 น.

เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ สำหรับสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 22:59 น.

หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญเพื่อเป็นสวัสดิการสมาชิก

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 16:58 น.

หลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อการศึกษา

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 ต.ค. 2563 เวลา 17:05 น.

สอ.มช.เปิดให้กู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 03 ก.ย. 2563 เวลา 15:23 น.

สอ.มช.ขยายวงเงินกู้สามัญ กู้สูงสุดได้ถึง 2.5 ล้านบาท

โดย admin -  วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 18:00 น.

เงินกู้ฉุกเฉิน"เงินปันผล"

อัลบั้มภาพ