โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 ก.พ. 2567 เวลา 13:52 น.

การสมัครเป็นสมาชิก

1.ใบสมัครสมาชิกใหม่

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 ก.พ. 2567 เวลา 15:07 น.

การเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพสหกรณ์

กรณีสมาชิกสมทบ (พนักงานชั่วคราว) ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานประจำ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 ก.พ. 2567 เวลา 15:02 น.

ขอเพิ่มเพิ่ม/ลด/งดส่ง หุ้นรายเดือน

สมาชิกผู้ที่ประสงค์จะขอเพิ่มหุ้น/ ลด / งดส่ง หุ้นรายเดือน ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ก่อนวันที่ 20 ของเดือน ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 ก.พ. 2567 เวลา 13:53 น.

การลาออกจากการเป็นสมาชิก

แบบฟอร์มการลาออกจากการเป็นสมาชิก

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 ก.พ. 2567 เวลา 13:54 น.

การโอนย้ายสมาชิก

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 01 ก.พ. 2567 เวลา 14:59 น.

ขอเปลี่ยนแปลงชำระหนี้รายเดือน

สมาชิกผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งชำระหนี้รายเดือน ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ก่อนวันที่ 20 ของเดือน ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา -  วันที่ 04 ก.ย. 2566 เวลา 12:00 น.

อยากเป็นสมาชิก สอ.มช. ต้องทำอย่างไร?

อัลบั้มภาพ