โดย admin -  วันที่ 22 มี.ค. 2561 เวลา 09:36 น.

การยื่นขอรับสวัสดิการ

สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากวันที่อุปสมบท สมรส มีบุตร เป็นโสด เสียชีวิต ฯลฯ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 07 ธ.ค. 2561 เวลา 15:22 น.

เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

ตามระเบียบทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ได้กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 15:43 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพบปะและให้ความรู้ด้านการเงินแก่สมาชิก

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 14:45 น.

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 1,2,3 จ้างทำแบคดรอป และปรับปรุงบริเวณโถงต้อนรับส่วนหน้า ชั้น 1

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 1,2,3 จ้างทำแบคดรอป และปรับปรุงบริเวณโถงต้อนรับส่วนหน้า ชั้น 1

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 08:57 น.

สอ.มช. บริจาคครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งาน

สอ.มช. ได้ทำการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งาน ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยได้นำมาขายเหมา และส่วนหนึ่งที่เห็นว่ายังใช้งานได้จะนำบริจาคให้แก่หน่วยงานที่สนใจ ...

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 03 ก.ย. 2561 เวลา 08:57 น.

กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผล

โดย admin -  วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 น.

สวัสดิการ กรณี สมาชิกเสียชีวติ

โดย admin-ธันยาภรณ์ ดิษกร -  วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 12:14 น.

สอ.มช. เปิดรับเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 25 ต.ค. 2561 เวลา 15:29 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเกษียณสัมพันธ์

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง -  วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 13:07 น.

อัตราดอกเบี้ยงเงินฝาก

อัลบั้มภาพ