มอบเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 02 ธ.ค. 2565 เวลา 16:31 น.
 193
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองศาสตราจารย์ประทีป จันทร์คง ดร.สมทบ พาจรทิศ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ มอบเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยฯ และกองทุน 60 ปี มหาวิทยาลัยฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565