ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 12 ก.พ. 2561 เวลา 12:48 น.
 58
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.) สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมรับข้าวสารกล้องคนละ 1 ถุงและร่วมลุ้นรางวัลเงินสดกว่า 30 รายการ