การถอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 09 ก.พ. 2561 เวลา 14:52 น.
 367
สมาชิกที่ประสงค์ถอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนขอความร่วมมือ ถอนเป็นจำนวนเต็ม เช่น 1,050.- บาท, 3,400.- บาท 10,595.- บาท เป็นต้น การมอบอำนาจ/มอบฉันทะในการถอนเงิน กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมเอกสาร
โทรฯ สำนักงานใหญ่ 053-943651-4 ต่อ 104-106 สาขาสวนดอก 053-935586 ต่อ 17 หรือ ดูรายละเอียดได้ตามไฟล์ภาพที่แนบUploadImage