ขอแก้ไขรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ในใบเสร็จรับเงิน สอ.มช. ประจำเดือนธันวาคม 2560

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 12:59 น.
 61
ขอแก้ไขรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ในใบเสร็จรับเงิน สอ.มช. ประจำเดือนธันวาคม 2560
จากเดิม นายนุชิต กันทา (คณะแพทยศาสตร์) แก้ไขเป็น นางเพชรา วชิรบรรจง (สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)