กำหนดการออกใบเสร็จและวันตัดยอดประจำปี 2564

โดย admin-ยุบล ฟองรัตน์
 วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เวลา 10:32 น.
 2384
UploadImage

หมายเหตุ : เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2564 ครม.ได้ยกเลิกวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  ดังนั้น สอ.มช.จึงขอเปลี่ยนแปลงวันตัดยอดจากเดิมวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 23 กรกฎาคม 2564