สอ.มช.มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบวาตภัย

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 13:10 น.
 207
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลำพันธ์  ประธานกรรมการ และนายวสุ  ละอองศรี กรรมการและเลขานุการ และฝ่ายจัดการ เป็นผู้แทน สอ.มช.
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบวาตภัย (พายุฤดูร้อน)   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงาน สอ.มช.UploadImage
UploadImage
UploadImage