ประธานกรรมการ สอ.มช. ชี้แจงกรณีลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 16:11 น.
 398