31 ตุลาคม วันออมแห่งชาติ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 11:17 น.
 332
 สอ.มช. ขอเชิญสมาชิก ร่วมฝากเงินเนื่องใน...31 ตุลาคม วันออมแห่งชาติ รับถุงผ้ารักษ์โลก CMU COOP SAY NO TO PLASTIC BAGS เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เกษียณสุข ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป ตลอดเดือนตุลาคม 2562
UploadImage