ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ ร่วมบริจาคเพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอยหลวง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 05 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 น.
 25
โครงการช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลังคาและอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยหลวง หมู่4 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ สอ.มช. ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ ร่วมบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน เพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอยหลวง ซึ่งยังขาดแคลนสิ่งต่างๆ อีกมากมาย หากสมาชิกท่านใดสนใจ ขอเชิญบริจาคได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ ฝั่งสวนสัก และสาขาสวนดอก รับบริจาคตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2562 
UploadImage