ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 11:16 น.
 278
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีผลบังคับใช้กับสัญญาเงินกู้ทั้งเก่าและใหม่ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 
UploadImage