สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2562

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 09 ส.ค. 2562 เวลา 11:26 น.
 109
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ และนางบุษบา ใจจันทร์ รองผู้จัดการ เป็นผู้แทน สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2562 จำนวน 50,000.00 บาท เพื่อสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UploadImage