ภาพโครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 11:49 น.
 161
สอ.มช. จัดโครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล คณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562 โดยนำบุคลากรไปล่องเรือจาก ท่าก้อ จังหวัดลำพูนไปถึงเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว่างล่องเรือมีการเสวนาเรื่อง “การมีสาวนร่วมของหน่วยงาน เพื่อ สอ.มช.” มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 72 คน
UploadImage