นางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการสาขาสวนดอก แนะนำและให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด”

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 03 ก.ค. 2562 เวลา 09:21 น.
 197
นางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการสาขาสวนดอก แนะนำและให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด” ในงานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.
UploadImage