ผู้จัดการเป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด”

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 09:17 น.
 53
นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผู้จัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด” แก่เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสัมมนาของกองฯ เรื่อง “Smart Office ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ ”รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

UploadImage