โครงการอบรมเสริมทักษะ หัวข้อ “ถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนสำหรับรุ่นใหญ่ หัวใจฟรุ้งฟริ้ง”

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 14:20 น.
 173
โครงการอบรมเสริมทักษะ หัวข้อ “ถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนสำหรับรุ่นใหญ่ หัวใจฟรุ้งฟริ้ง”
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

UploadImage                 

ข่าวล่าสุด