ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ครบรอบ 43 ปี

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 13:03 น.
 134
วันที่ 25 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด จัดทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด  ครบรอบ 43 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 27 เมษายน ของทุกปี  ในโอกาสดังกล่าว สอ.มช. ได้มอบเงินให้แก่สถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 แห่งๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท และมีพิธีรดน้ำดำหัวอดีตประธาน ประธาน กรรมการอาวุโส โดยมีคุณวสุ ละอองศรี กรรมการและเลขานุการ คุณจรุงศักดิ์ โชติบาง ผู้จัดการ และตัวแทนฝ่ายจัดการเข้าร่วม

UploadImage