ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก สอ.มช. ประจำปี 2562

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 13:52 น.
 2134

สอ.มช. ขอเชิญสมาชิกและบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2562

ทุนสำหรับสมาชิก ทุกระดับชั้น จำนวน 30 ทุน
ทุนสำหรับบุตรสมาชิก
   1 ทุนเรียนดี ระดับชั้น ป.2 - ปริญญาตรี จำนวน 185 ทุน
   2 ทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ปริญญาตรี จำนวน 260 ทุน
   3 ทุนเพื่อการออมทรัพย์ จำนวน 300 ทุน

ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทางเว็ปไซต์หรือขอรับได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.

รับสมัคร วันที่ 10 พฤษภาคม ถึง 12 มิถุนายน 2562

UploadImage